Звіт керівника 2018

Звіт завідувача КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 282 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2017-2018 навчальний рік
Красовської Наталії Володимирівни
перед педагогічним колективом та громадськістю
Перейти к контенту

Положення
про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

НАКАЗ
МІНІСТЕРСТВА  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ № 178 від 23 березня 2005р.

Мета звітування:
Подальше утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  навчальним  закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання  управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики  управлінської  діяльності  завідувача
Завдання  звітування:
1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив  громадськості на  прийняття та  виконання керівником  відповідних  рішень  у  сфері  управління  навчальним  закладом

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих  актів України:
Конституція України
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»
Закон «Про мови в Україні»
Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001
Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №305 від 12.03.2003
Конвенція ООН про права дитини
Положення про атестацію педагогічних кадрів України. Наказ МОНУ №310 від 20.09.1993
Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06.10.2010 (зміни і доповнення : накази  №1473 від 20.12.2011 та №1135 від 08.08.2013)
«Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009
«Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009
Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах
«Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002
Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Бюджетні кошти йдуть на:
-оплату комунальних та інших послуг: електроенергії, води, опалення, вивозу сміття, дератизаціі, обслуговування фільтрів води;
-придбання медикаментів, деззасобів;
-заробітну плату, премію, оздоровлення дітей працівників та кошти на оздоровлення під час щорічної відпустки працівникам  -   (згідно зі ст. 57 статті ЗУ «Про освіту»)
Державні програми, за якими будується навчально-виховний процес

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
 
Комплексні програми:
 
«Дитина в дошкільні роки», освітня програма ( наук. кер. Крутій К. Л.)
 
«Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку ( авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.) (локально-предметне застосування)
 
Парціальні програми:
 
Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації (авт.: Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.) (гурток "Англійська мова");
 
«Дитяча хореографія» (авт.: Шевчук А.С.) (гурток "Хореографія").
Пріоритетні напрямки роботи закладу
 
у 2017-2018 навчальному році
 
 
1. Розпочати роботу зі створення належних умов для забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи через реалізацію принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі

 
 
2. Продовжити роботу з розвитку дієвої партнерської взаємодії між педагогами і батьківською громадськістю, спрямованої на формування світогляду вихованців (посилення соціально-моральної  та   емоцінно-ціннісної складових розвитку дитини, закладання основ економічного виховання, покращення фізичного і психічного здоров’я дітей упродовж дошкільного дитинства)

 
 
3. Узагальнити роботу з формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей засобами патріотичного виховання
Педагогічні ради 2017-2018 н.р.:

 
 
№1 «Організація навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році, спрямованого на створення дієвості  особистісно орієнтованої освітньої системи і ефективних форм взаємодії дошкільного закладу і батьківської громадськості» (06.09.2017 р.)

 
 
№2 «Створення належних умов для забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи в дошкільному навчальному закладі» (22.11.2017)

 
 
№ 3  «Розвиток дієвої партнерської взаємодії між педагогами і батьківською громадськістю, спрямованої на формування світогляду вихованців (посилення соціально-моральної  та   емоційно-ціннісної складових розвитку дитини, закладання основ економічного виховання, покращення їхнього фізичного і психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства)» (23.02.2018)

 
 
№ 4 «Забезпечення безболісної адаптації дошкільників до змінних умов життя та успішного входження їх у соціальне середовище школи - пріоритетна складова роботи дошкільного закладу» (25.05.2018)
Конкурси та конкурси-огляди у 2017-2018 навчальному році

 
1. Виставка родинних спортивних фото «Ми - нащадки козацького роду» (вересень 2017)
 
2.  Конкурс-огляд  «Організація сучасного освітньо-розвивального середовища в групах для формуванння гармонійно розвиненої особистості дитини» (безпечність, збалансованість у наповненні складових, комфортність, дієвість самоаналізу) (жовтень 2017)
 
3. Конкурс групових фото-презентацій «Розвиваемо таланти і здібності кожної дитини» (види і форми індивідуальної роботи, співробітницьтво з батьками щодо розвитку здібностей дітей) (листопад 2017)
 
4.   Виставка родинної творчості  «Ми готуємось до Новорічних свят» (родинні традиції виготовлення Новорічних поробок, подарунків) (грудень 2017)
 
5. Огляд-конкурс на кращий спортивний куточок групи «Рости здоровим, малюк» (січень 2018)
 
6.  Ярмарок-презентація родинної і дитячої творчості «З Україною в серці» (лютий 2018)
 
7.  Конкурс-огляд групових майданчиків «Наш майданчик -  безпечний островок  для оздоровлення» (травень 2018)
  • Тематичний контроль за роботою  педагогів з виявлення індивідуальних потреб вихованців і організації дієвого особистісно-орієнтованого підходу до виховання (наказ №16 від 20.11.2017 «Виявлення індивідуальних потреб вихованців і організація дієвого особистісно-орієнтованого підходу до виховання»)
  • Тематичний контроль-аналіз здоров’язбережувального середовища закладу (наказ №4 від 22.02.2018 «Про підсумки тематичного контролю «Оцінка здоров’язбережувального середовища закладу»)
  • Створення умов для    розвитку соціально-моральної  та емоційно-ціннісної складових світу дитини в КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №282 комбінованого типу» ДМР (довідка 2018).
  • Підсумки проведення практичних тренінгів з евакуації (довідки від 15 листопада 2017 і 19 квітня 2018).
           
Проводиться робота з обдарованими дітьми, забезпечується близько 50 % корисної зайнятості вихованців у 2-ій половині дня, шляхом функціонування гуртків «Англійська мова» (варіативна складова - безкоштовно), “Хореографія” (варіативна складова - безкоштовно).
У 2017-2018 навчальному році 2 педагоги продовжили фахову освіту. Атестувались 2 педагоги.
Співпраця адміністрації з профспілковим комітетом
1.     Профспілкові збори по підведенню підсумків виконання колективного договору  на 2017-2021 роки  за 2017 рік відбулись14.03.2018
 
2. Порушень трудового законодавства України з боку адміністрації не було, а саме:
 
-         не допущено порушень трудового законодавства України при розподілі педагогічного навантаження;
 
-         тарифікацію педагогічних кадрів проведено вчасно і без порушень (примітка: заклад укомплектований педкадрами на 100%. За 1 рік загальна плинність кадрів складає 5 % (4 особи). Велика увага приділяється здобуттю педагогами ДНЗ фахової освіти – 14 % навчається;
 
-         атестовано – 14% (2 педагоги);
 
-         розклад занять складений і затверджений згідно з програмами, за якими працює заклад;
 
-         графік роботи ДНЗ був установлений відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій;
 
-         графік відпусток частково корегувався відповідно до заяв працівників і виробничих можливостей, узгоджений з профспілковим комітетом, всі члени трудового колективу були з ним ознайомлені під розпис.
 
3. Протягом 2017 року в колективі індивідуальних спорів не зареєстровано. Заяви до комісії не надходили.
 
4. Середній розмір грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків становить 100%, що повторює  минулорічний показник
 
5. Розмір грошової допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам
 
становив 100%
 
6. Розмір премій за рахунок фонду економії заробітної плати обслуговуючому персоналу  складав 10% (що на 62% менше, ніж у попередньому році), педагогічним працівникам   близько 90% (що на 17% більше, ніж у  минулому році)
 
7. Виконання Закону України «Про охорону праці» :
 
- комплексні заходи з охорони праці та техніки безпеки реалізовані на 100%
 
-         технічні працівники забезпечені спецодягом
 
-         технічні працівники забезпечені миючими та дезінфікуючими засобами: 7% за рахунок державних коштів і 93% за рахунок коштів батьківського комітету
 
8. Атестація робочих місць машиніста з прання білизни, кухаря, підсобного робітника із шкідливими умовами праці у ДНЗ здійснена на 100% (з 2014 року).
 
9. Оздоровлення членів профспілки та їх дітей:
 
-         у дитячих оздоровчих таборах – 3 (на 1 більше за 2016 рік)
 
-         у санаторіях України – 0 (як у 2016 році)
 
-         на базах відпочинку або в поїздках вихідного дня – 39 (на 22 більше за 2016 рік)
 
10. Надано грошову допомогу за рахунок профспілкових коштів (4 працівники на суму 3500 грн.). У минулому році 6-ом співробітникам, всього на суму 3600 грн.
 
11. Здійснювалась доплата педагогічним працівникам за результатами атестації педагогічних кадрів з дня надання наказу закладу та з дня надання наказу міського управління освіти
 
12. Протягом 2017 року безоплатні відпустки працівникам закладу у зв’ язку з дефіцитом коштів або у зв’язку з ремонтом закладу не надавались.       
 
13. Всі види доплат, які передбачено чинним законодавством, виплачувались (10% за використання дезінфікуючих засобів)
 
14. Протягом 2017 року жодної посади не було скорочено на підставі наказу № 29 управління освіти  Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
 
15. Пропозиції щодо виконання колективного договору на 2017-2021 роки:
 
- преміювати й надалі за рахунок коштів економії заробітної плати
 
обслуговуючий персонал і педагогічних працівників;
 
- проводити розмір грошової допомоги на оздоровлення працівникам у 100 % обсязі;
 
- забезпечувати технічних працівників спецодягом, миючими та дезінфікуючими засобами централізовано державним коштом;
 
- не скорочувати посади.
Використання позабюджетного фінансування (батьківської допомоги)
Назад к содержимому